Vaega e Mafai ona Tatala

TUSI MO LE NOFO SAUNI MA FA'ASAOINA

O se tusi o lo'o i ai uma fa'amatalaga e te mana'omia mo le nofo sauni ina ia mafai ona fa'asaoina oe ma le saogalemu.
Tusi mo le Fa'asaoina mai se Fa'alavelave (450kb)

 

LISI O MEA E MANA'OMIA MO TAIMI O FA'ALAVELAVE MA FUAFUAGA FA'ATA'ATITIA MO ?IGA TA'ITASI

O lenei Lisi o Mea e Mana'omia ma Fuafuaga Fa'ata'atitia o le a fesoasoani lea ia te oe mo le saunia o mea uma, ma ia faia se fuafuaga fa'ata'atia mo lou aiga ina ia mafai ona fa'asaoina saogalemu outou uma.
 Lisi o Mea e Mana'omia ma Fuafuaga Fa'ata'atia mo le ?iga (580kb)

 

O LE A LE TONU PO'O NI FUAFUAGA FA'ATA'ATIA UA UMA ONA FAIA STAN?

O se ala 'oa mo le ao'aoina o tamaiti i a'oa'oga e uiga i le Puipuiga Lautele atoa ma mea e tatau ona fai i taimi o fa'alavelave fa'afuase'i.
O le a le tonu po'o ni Fuafuaga Fa'ata'atia ua uma ona faia Stan?

 

O LE STING

O le lapata'iga aloa'ia lenei mai le Matagaluega o le Puipuiga Lautele o le Saogalemu o le a fa'asalalauina atu i luga o so'o se leitio i taimi o fa'alavelave fa'afuase'i.
 Sa'iligi (123kb)

 

GALULOLO: I LE TAIMI E AOGA AI MINUTE UMA

O tagata Niu Sila na fa'asaoina mai na latou molimauina le galulolo i Samoa i le 2009 o lo'o latou fa'asoa mai tala o mea na latou o'o i ai.
Alu i le itulau e mafai ona tatala