Ngaahi Naunau Teke Lava 'o Pulusi´

TOHI 'O E TOKATEU MO E IKUNA´

Ko e tohi eni 'oku 'i ai 'a e ngaahi fakamatala kotoa te ke ala fiema'u ki ho'o tokateu´ kae malava ke ke ikuna.
Tohi 'o e Tokateu (400kb)

 

PALANI FAKATU'UPAKE MO E NGAAHI ME'A KE FAKAPAPAU'I KI HO 'API´

'E tokoni atu 'a e Palani Fakatu'upake´ mo e Ngaahi me'a ke Fakapapau'i ki ho 'Api´ ke ke tokateu 'a e me'a kotoa pe, pea 'i ai mo ha'o palani ki ho 'api´ ke ke ikuna.
 Palani Fakatu'upake/Ngaahi me'a ke Fakapapau'i ki ho 'Api´ (600kb)

 

KO E HA 'A E PALANI´ SITANI

Ko ha naunau ki hono ako'i 'o e Hao mo e Malu 'a e Kakai´ (Civil Defence) 'i he ngaahi 'apiako´ pea ki he fanau´ ke nau 'ilo fekau'aki mo e ngaahi fakatamaki´
What's the Plan Stan - A resource for teaching Civil Defence in schools

 

KO E ONGO FAKALE'OLAHI´

Ko e ongo fakatokanga eni 'e tukuatu 'i he ngaahi letio´ 'i he lolotonga 'o ha fakatamaki fakatu'upake ki he hao malu 'a e kakai´.
 Ongo Tatangi Le'olahi (123kb)

 

PEAU KULA: 'OKU MAHU'INGA 'A E MINITI KOTOA PE

'Oku vahevahe atu 'e he kakai Nu'u Sila na'a nau uesia 'i he peau kula 'o e 2009 'i Ha'amoa´ 'enau ngaahi fakamatala fekau'aki mo'enau ikuna´.
'Alu ki he peesi 'o e Ngaahi Naunau te ke lava 'o Pulusi´