Togafitiga Muamua

‘Āfai e manu‘a se tasi ‘e pele iā te ‘oe i se fa‘alavelave mātuiā, ‘o lou tomai i le faia o Togafitiga Muamua, e ono puipuia ai lona ola. E tele fa‘alāpotopotoga latou te a‘oa‘oina tagata i nei tomai Ie Togafitia o Manu‘a. E fautuaina ‘ina ‘ia ‘e ā‘oga ai, ma toe fa‘afouina i lea taimi ma lea taimi. Va‘ai le lisi o i latou e faia nei ā‘oga ātoa ai ma pusa sāuniuni mo manu‘aga mitimiti. O‘omi i ‘ī

 

‘Ato Sāuniuni mo Manu‘aga Mitimiti

E mafai ona ‘e fa‘atauina se ‘Ato Sāuniuni mo Manu‘aga Mitimiti ‘ua māe‘a ona sāunia. ‘Āfai ‘o fai lava sau ‘ato, ‘o mea nei e tatau ona iai e pei ona fautuaina e St John mo ‘āiga ta‘itasi.

 • Fusi fa‘atafatolu (2)
 • Fusi tā‘ai‘ai – 50 mm (1 le ta‘aiga) ma le 75 mm (1 le ta‘aiga)
 • Mea e fufulu ai manu‘a – 7.5 x 7.5 (2)
 • Fusi e fusifusi ai manu‘a – 6cm le lautele x I le mita le ‘umi (1 le tā‘ai)
 • Mea fa‘apipi‘i (1 le pusa)
 • Mea fa‘apipi‘Ii–25 mm hypoallergic (1 le ta‘aiga)
 • Mea e ufi manu‘a e lē pipi‘i toe leai ni siama e iai – lāiti (2) ma le lāpo‘a (3)
 • Mea ufi mata e mamā
 • Fagu e teu ai le vai fulumata
 • Vai fulu mata –Saline Steritube 30ml (1)
 • Vai manu‘a –Chlorhexidine
 • Steritube 30ml (4)
 • Pine fa‘amau (1 le pepa)
 • Seleulu (1 le pea)
 • Mea e ‘ini ‘ese mai ai fasilā‘au (1 le pea)
 • Totini lima e fai ma tia‘i (2 pea)
 • ‘Api Resitala mo tagata mānunu‘a & penitala
 • Tusi Ta‘iala mo le Togafitia o Mānu‘aga Mitimiti
 • Lisi o Numera Telefoni mo fa‘alavelave fa‘afuase‘i