Pe fa'apefea ona e Sauni

1. Faitau ma a'oa'o i fa'alavelave fa'alenatura e tutupu fa'afuase'i ma auala e saogalemu ai

Fa'alavelave Fa'alenatura Mata'utia

2. Fai ma fa'ata'ita'i se fuafuaga ua uma ona fa'ata'atia mo taimi o fa'alavelave fa'afuase'i ma lou aiga

Fuafuaga fa'ata'atia mo le ?'iga

3. Tu'ufa'atasi ma faia se pusa po'o se ato mo ni mea e mana'omia i taimi o fa'alavelave fa'afuase'ia aua lou ola saogalemu

Mea e mana'omia vave mo le ola saogalemu i taimi o fa'alavelave fa'afuase'ia

4. Ia faia sau ato e te alu ma oe ina ne'i fa'atopetope ona e alu ese mai ma lou fale

Ato e te alu fa'atopetope ma oe