Isi

O MEA E FAI PE'A TUPU SE FA'AMA'I PIPISI

Mo ni fa'amatalaga fou, va'ai i le upega lenei o feso'ota'igawww.moh.govt.nz

O MEA E FAI PE A TUPU SE AFI MA SE MU

Mo le saunia i taimi o ni afi ma ni mu, va'ai i le upega lenei o feso'ota'igawww.fire.org.nz

LAMATIA I SE POMU / TAGATA FA'ATUPU FA'ALAVELAVE

Mo fa'amatalaga e uiga i nei faiga solitulafono, va'ai i le upega lenei o feso'ota'iga www.police.govt.nz

NISI O FESO'OTA'IGA TAUA

Vaega Fa'asaienisi a le GNS mo fa'amatalaga e uiga i mafui'e, mauga mu ma galulolo mata'utia
Vaega o Fela'ua'iga a le Malo Niu Sila mo fa'amatalaga i tulaga o auala
Le Vaega o le Saogalemu o Mea'ai mo fa'amatalaga e uiga i le saogalemu o mea'ai i taimi o fa'alavelave fa'afuase'ia
O le a le Fuafuaga ua fai Stan? Fa'amatalaga mo tamaiti ma faiaoga
Fa’afeso’ota’i le ofisa o le Puipuiga Lautele ma fesoasoani mo fa’alavelave fa’afuase’ia o lo’o lata ane ia te oe