Ko e ngaahi kautaha letio ke fanongo ki ai´


'Oku ngaue vaofi 'a e ngaahi kautaha letio ko'eni´ mo e kau ma'u mafai ki hono tokangaekina 'o e hao mo e malu 'a e kakai´ ke fakamafola atu 'a e ngaahi fakamatala mahu'inga mo e fale'i 'o ka hoko ha me'a fakatu'upake.

 

Radio New Zealand National
Newstalk ZB
The Hits
More FM
Radio Live

 

Fakapapau'i 'oku 'i ai ha'o letio 'oku fakamaka. 'I ha hoko 'a ha me'a fakatu'upake kumi, mo fanongo ki he, polokalama letio 'i ho kolo´ he tenau fakamafola atu 'a e ngaahi fakamatala faka'ofisiale fekau'aki mo e hao mo e malu 'a e kakai´ 'a ia 'e 'aonga kiate koe mo e tu'unga oku ke 'i ai´.

Tohi'i 'a e fika ma'u'anga (frequency) 'a ho'o ngaahi kautaha letio 'i ho kolo´ 'i ho'o Palani ki he Fakatamaki Fakatu'upakee´.