O ai e fa'afeso'ota'i

New Zealand Map

 

O le matafaioi a le Vaega mo le Puipuiga Lautele ma fesoasoani i taimi o fa'alavelave fa'afuase'i (CDEM) i le a'ai o loo e alala ai, e gafa lava lea ma le pulega o lou itumalo. O pulega a pitonu'u ma itumalo latou te galulue fa'atasi ma isi au'aunaga mo taimi o fa'alavelave fa'afuase'i e pei o le (Ofisa o Leoleo, Fuimu, ma Ta'avale ale Falema'i) ma isi fa'alapotopotoga, mo le faia o ni fuafuaga fa'ata'atia, ma fa'atino ina fesoasoani i taimi o fa'alavelave fa'afuase'i.

O Fa'alapotopotoga o pulega nei poo le CDEM e tu'ufaatasia ai pulega faa-le-lotoifale ma ofisa eseese ole malo i itumalo ta'itasi ma e feagai latou ma le faia o ni fuafuaga fa'ata'atia, ma le pulea o galuega e fa'aleleia atili ai ni mea ua fa'aleagaina. 

Ia fa'afeso'ota'i le pulega fa'auluuluga o le vaega mo le Puipuiga Lautele ma fesoasoani i taimi o fa'alavelave (CDEM) o lo'o lata ane i se ofisa o lou itumalo e uiga i ni vaega mata'utia ma ni fuafuaga ua uma ona fai e fesoasoani ai i nofoaga lautele. 

A 'o feagai ai ma se fa'alavelave fa'afuase'i, ia taumfai e fa'aavanoa laina o telefoni aua ni feso'ota'iga taua fa'atopetope ina ia mafai ona feso'ota'i i latou o lo'o fia maua se fesoasoani ma i latou o lo'o faia ni au'aunaga i taimi o fa'alavelave., o le mea ia fa'amolemole taumafai e taofia le fa'aoga so'o ole telefoni, seia vagana o se tulaga fa'anatinati. 

Afai ua lamatia se soifua poo ni meatotino manatua vili vave le numera 111 mo Leoleo, Fui mu ma Ta'avale a le Falema'i.

Local civil defence groups